VIAS Group

“ВИАС” ЕООД е изцяло частно дружество със седалище град Шумен.
Предприятието е резултат от съвместна работа с австрийски конструктори и инженери.
Напълно автоматизираният процес по внедряването, пускането и контролът на качеството в предприятието, се извършва изцяло от австрийски експерти, като следва GetU Software– специално разработена програма от Института на фирма Greiner Extrusion. Персоналът на фирма “ВИАС” ЕООД също завършва своето обучение в института на фирма Greiner Extrusion.
Профилът VIVA Plast произвеждан от фирма “ВИАС” ЕООД е разработен, конструиран и изпитан с помощта на инженери от немския институт в Розенхайм. Повърхността му е с най-висок клас на блясък и абсорбираща светлината, способност. Висококачествените материали, от които се изработва не съдържат олово и гарантират екологично безвреден профил, в съответствие с всички Европейски норми за чиста околна среда. За производството му се използват най-модерните матрици със специално покритие- POWER TOOLS, които за първи път намират приложение в България. Профилите VIVA Plast запазват невредими своята цялост, повърхност, блясък и цвят, когато биват изложени на драстични амплитудни атмосферни условия (влажност, киселинни дъждове, променливо атмосферно налягане, средни месечни температури от -10°С до над 35°С).

VIVA PLAST 6300

Профил-a

Характеристики:

– Широчина на профила: 60 мм
– Брой камери: 3
– Остъкляването може да бъде от 24 мм
– Двоен стъклопакет
– Коефициент на топлопреминаване: Uf = 1.59 W/m2K
– Клас по водонепропускливост: 5А
– Клас по устойчивост на вятър: С1
– Носимоспособност на защитните устройства на натоварване: клас 4
– Въздухопропускливост: клас 4
– Претеглен индекс на изолация от въздушен шум: Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -5) dB

Разрез
Каса-a
Каса 1a
Крило-a

VIVA PLAST 6400

Профил-a

Характеристики:

– Широчина на профила: 60 мм
– Брой камери: 4
– Остъкляването може да бъде от 24 мм
– Двоен стъклопакет
– Коефициент на топлопреминаване: Uf = 1.55 W/m2K
– Клас по водонепропускливост: 4А
– Клас по устойчивост на вятър: С1
– Носимоспособност на защитните устройства на натоварване: клас 4
– Въздухопропускливост: клас 4
– Претеглен индекс на изолация от въздушен шум: Rw (C; Ctr) = 31 (-2; -5) dB

Разрез-a
Каса-a
Каса 1a
Крило-a

VIVA PLAST 7500

Профил1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– Широчина на профила: 70 мм
– Брой камери: 5
– Остъкляването може да бъде от 24 мм и 32мм
– Опция за двоен и троен стъклопакет
– Коефициент на топлопреминаване: Uf = 1.3 W/m2K
– Клас по водонепропускливост: 6А
– Клас по устойчивост на вятър: С1
– Носимоспособност на защитните устройства на натоварване: клас 4
– Въздухопропускливост: клас 4
– Претеглен индекс на изолация от въздушен шум: Rw (C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB

Разрез1
Каса1
Крило1

VIVA PLAST 8700

Профил1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– Широчина на профила: 85 мм
– Брой камери: 7
– Остъкляването може да бъде от 32 мм, 36мм и 44мм
– Опция за двоен и троен стъклопакет
– Коефициент на топлопреминаване на профила: Uf = 0,81 W/m2K
– Коефициент на топлопреминаване на прозореца: Uf = 0,63 W/m2K
– Клас по водонепропускливост: 8А и 7B
– Клас по устойчивост на вятър: С2
– Носимоспособност на защитните устройства на натоварване: клас 4
– Въздухопропускливост: клас 4
– Претеглен индекс на изолация от въздушен шум: Rw (C; Ctr) = 35 (-2; -5) dB

Разрез1
Каса1
Крило1